Veslanje

Veslanje je olimpijski sport, postoje pojedinačne i grupne katergorije gdje veslači pokreću čamac polugama koje se nazivaju vesla. Utrke među posadama se nazivaju regate. Jako je popularan i kao akademski sport u Velikoj Britaniji i SAD-u.

Svaki je veslač leđima okrenut smjeru kretanja čamca i sila se proizvodi ujedinjenom kretnjom veslačevih nogu, trupa i ruku preko vesla na vodu. Veslač sjedi na pokretnom sjedištu koje se kotrlja na dvije paralelne šine.

Discipline u veslanju


Postoje dvije discipline – rimen i skul. U rimenu, svaki veslač barata jednim veslom (duljine oko 3.8 m), dok u skulu barata s dva vesla (svako oko 3 m dugo).

Rimen čamci (svaki veslač ima u rukama jedno veslo)

Ovi čamci mogu imati kormilara – osobu koja upravlja čamcem pomoću kormila i potiče veslače. Uz naziv čamca navedena je i oznaka (simbol) za svaki čamac kao i dimenzije.

Dvojac s kormilarom, oznaka ‘2+‘. Dva rimen veslača i kormilar. Dvojci su dugi 12 m i teški 25-tak kg. Dvojac bez kormilara, oznaka ‘2-‘. Dva rimen veslača bez kormilara. Jedan od veslača ima kormilo na nogari pa njime ispravlja pravac čamca ukoliko je potrebno.


Četverac s kormilarom, oznaka ‘4+‘. Četiri rimen veslača i kormilar. Četverci su dugi 14 m i teški 45-tak kg. Četverac bez kormilara, ‘4-’. Četiri rimen veslača bez kormilara. Upravljanje je ostvarano preko kormila koje je sistemom sajli povezano za nogare jednog od veslača (nogari su uporište na kojem su pričvršćena veslačeva stopala )
Osmerac, ‘8+‘. Osam rimen veslača s kormilarom. Osmerac je dug oko 17 m i težak oko 95 kg.
Skul čamci (svaki veslač ima u svakoj ruci po jedno veslo)

Samo rijetko ovi čamci imaju kormilara.

Najčešće su to školski čamci koji služe za trening i učenje veslanja pa kormilar služi da ispravlja pravac čamca, a ujedno daje upute veslačima kako pravilno veslati.

Ukoliko je potrebno ispravljanje pravca čamca ono se ostvaruje primjenom veće sile na veslo s jedne strane čamca. Prilikom zaveslaja ruke se križaju, najčešće lijeva iznad desne, a tokom ciklusa zaveslaja, i najčešće je lijeva nešto malo ispred desne u kretanju.

Samac ili skif (1X) Jedan veslač – skuler. Skif je dug oko 8 m i širok 30-tak cm. Natjecateljski čamci mogu biti i lakši od 14 kg. Također, kraće i šire izvedbe su često viđene kao skifovi za rekreaciju.
Dubl ili dvojac na pariće (2X) Dva veslača. Većina dublova se mogu iskoristiti i kao dvojci bez, uz drugačiju postavku izbočnika za rimen vesla. Ako se upotrebljava kao dvojac, obično se dodaje i kormilo. Postoje i verzije dublova za rekreaciju.
Četverac skul (4X) Četiri veslača. Engleski izraz je često “Quad”. Obično ima kormilo slično kao dvojac i četverac bez, a uz preinake na izbočnicima može se i koristiti kao četverac bez.
Težinske kategorije
Postoje u osnovi dvije težinske kategorije za veslače:

teški veslači (heavyweight, HWT) i
laki veslači ( lightweight, LWT).
Natjecateljski čamac se obično proizvodi imajući u vidu težinsku kategoriju koja će ga koristiti, a pretežno su čamci od karbona jer su lagani.