Foto arhiva je vlasništvo Veslačkog kluba Jadran Rijeka. Svi zainteresirani mogu je koristiti bez ograničenja. Ukoliko smatrate da su neki podaci netočni ili imate fotografije kojima bi se arhiva mogla nadopuniti slobodno nam se obratite na vkjadranri@gmail.com.