Članovi

Seniori
 

Veslač koji nije junior klasificirat će se kao senior «U23» do 31. prosinca godine u kojoj navršava 22 godine života. 

Po isteku godine u kojoj je navršio 22 godine života veslač se kategorizira kao senior.

 
Juniori i Mlađi juniori
 

Veslači koji više nisu kadeti, smatraju se juniorima i to do 31. prosinca godine u kojoj navršavaju 18 godina života.

Ova starosna skupina ima dvije potkategorije:

a. Veslači su juniori «B» do 31. prosinca godine u kojoj navršavaju 16 godina života.

b. Veslači su juniori «A» do 31. prosinca godine u kojoj navršavaju 18 godina života.

Kadeti

Veslači su kadeti do 31. prosinca godine u kojoj navršavaju 14 godina života.

Starosna kategorija kadeti podijeljena je u dvije potkategorije:

a. Veslači su kadeti «B» do 31. prosinca godine u kojoj navršavaju 12 godina života.

b. Veslači su kadeti «A» do 31. prosinca godine u kojoj navršavaju 14 godina života.

Veterani

Veslač se može natjecati kao veteran od početka godine u kojoj navršava 27 godina života.

U kategoriji veterana mogu nastupiti i miješane posade, u kojoj je 50% veslačica i 50% veslača, ne uzimajući u obzir kormilara koji može pripadati bilo kojem spolu.

Veterani se razvrstavaju u dobne kategorije prema godinama života, koje navrše tijekom tekuće godine.

Dobne kategorije:

Kategorija «A» minimalna starost 27 godina,

Kategorija «B» prosječna dob 36 godina ili više

Kategorija «C» prosječna dob 43 godina ili više

Kategorija «D» prosječna dob 50 godina ili više

Kategorija «E» prosječna dob 55 godina ili više

Kategorija «F» prosječna dob 60 godina ili više

Kategorija «G» prosječna dob 65 godina ili više

Kategorija «H» prosječna dob 70 godina ili više

Kategorija «I» prosječna dob 75 godina ili više

Kategorija «J» prosječna dob 80 godina ili više

Kategorija «K» prosječna dob 85 godina ili više

 

Odgovori