Kontakt

 

Delta 1, 51000 Rijeka
tel: 051/211-021; fax: 051/322-358
e-mail: vkjadranri@gmail.com

Upiti za upise u školu veslanja: 095/802-4168

OIB: 08407237661
Matični broj: 3341887
IBAN: HR8924020061100134693, Erste banka Rijeka

Glavni autor:
Iva Dujmešić

 

Odgovori